Kezdőlap Programok Vásárok Közösségeink Galéria Kapcsolat Rólunk Statisztika Munkaterv Munkaterv
A BÁLINT SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 2020. ÉVI MUNKATERVE 1. A MUNKA ÉPÜLETI, TÁRGYI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELE 1.1.  ÉPÜLETI ADOTTSÁGOK 2018-ban az NGSZ műszaki ellenőre felmérte intézményünk statikai-műszaki  állapotát, amelynek végén azt a döntést hoztuk közösen, hogy mindenekelőtt egy  statikai felmérésre van szükség, és csak ezt követően lehetséges bármiféle  munkálatok megkezdése. Sajnos, ez a felmérés a mai napig nem kezdődött el.  2017-ben megtörtént épületünk előterének burkolatának kicserélése, illetve  előterünk és a női-férfi mosdók kifestése.  Utcafronti kerítésünk teljes körű felújítása (kis- és nagykapuval  együtt) 2019-ben valósult meg. Kerítésünk (a korábbi betonoszlopos, drótfonatos  kerítéssel szemben) csodálatosan illeszkedik Szeged kertvárosi városrészébe,  elektronikus autóbejárónk pedig XXI. századi színvonalú. Belső udvarunk is  megváltozott. A korábbi földes, sáros autóparkoló szilárd burkolatot kapott (zúzott  aszfalt), melyet a három újszegedi képviselő finanszírozott. A kertbe új növények, fák,  virágok kerültek beültetésre és megkezdődött a terület füvesítése is. Ezzel azonban remélhetőleg nem érnek véget a felújítási munkák, hiszen reményeink  szerint 2020-ban felújításra kerülnek mosdóink (női, férfi) is. Ezen munkák  elvégzésétől nagyon sokat remélünk. Sok program azért nem intézményünkben valósult  meg, mert mosdóink állapotát látva a szervezők inkább másik helyszínt választottak. Ez  a beruházás egész biztosan sokszorosan térülne vissza, gazdaságilag és a látogatók,  programok számát, minőségét tekintve is, és abban is biztos vagyok, hogy ezt követően  méltán pályázhatnánk Szeged egyik legszebb és leglátogatottabb intézménye   címére.  Intézményünkben (a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően)  éves szolgáltatási tervünk megvalósításához biztosítottak mind épületi  adottságaink (helyiség-struktúra), mind pedig műszaki-technikai, anyagi  és személyi feltételeink.  Három többfunkciós (több közművelődési alapszolgáltatásra  alkalmas, mobil berendezésekkel rendelkező, természetes fénnyel is  megvilágítható, szellőzéssel rendelkező) helyiséggel várjuk közösségeinket,  látogatóinkat. Ezen helyiségeink: Díszterem (186 m2), Bartók Béla Terem (36 m2),  Bálint Sándor Emlékszoba (40 m2). Ezen többfunkciós helyiségeink egyaránt  alkalmasak közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására.  Közművelődési színtérként hasznosítható még előterünk (60 m2), illetve emeleti  nézőterünk (45 m2) is. Az intézmény helyiségstruktúrája megfelel a 20/2018.(VII. 9.)  EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek. 1.1.  A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY FELSZERELTSÉGE 2011 előtt (az érdekeltségnövelő pályázatok által) komoly technikai  eszközfejlesztés valósult meg intézményünkben. Az elmúlt években egyre  határozottabban merült föl, hogy számítógépes rendszerünket fejlesztenünk kellene  bizonyos alapvető és kiegészítő berendezések beszerzésével, már csak azért is, mert az  elmúlt egy évtizedben beszerzett informatikai rendszereink időközben kisebb-nagyobb  felújításra, cserére szorultak.  Mindez 2018-ban és 2019-ben (az érdekeltségnövelő támogatási rendszer újbóli  lehetősége által) maradéktalanul megvalósult. 2016-ban (és ennek nagyon örültünk) az  NGSZ egy asztali számítógéppel (monitorral, programokkal) ajándékozta meg a  művelődési házat, a tavalyelőtti évben pedig sikerült a népművelői  dolgozószobában lévő számítógépes rendszert is felújítanunk. Az  érdekeltségnövelő támogatásból vásároltunk még egy új notebook-ot, nyomtatót,  irodaszéket, flipchart táblát, és egy kárpittisztító gépet is, melynek segítségével elpiszkolódott székeinket takarítását oldjuk meg. Fontos technikai előre lépésként  értékelem, hogy a tavalyi évben intézményünk teljes egészében wi-fi hálózattal lett  lefedve; sokan igényelték az internet elérhetőségét. Ebben az évben is szeretnénk ezt az utat tovább folytatni; hiszen maradtak még  továbbra is olyan fejlesztendő területek, amelyek a művelődési ház működését tekintve  igen meghatározóak a sikeres előrelépés szempontjából. A 2019. évi közművelődési  érdekeltségnövelő pályázat által elnyert támogatást a következő technikai  fejlesztésekre kívánjuk fordítani: klímaberendezés jelenleg nincs az épületben, a nyári  időszakban viszont sokat jelentenének; az épület adottságai szempontjából mind fix,  mind mobil klímaberendezésekre szükségünk lenne (Electrolux EXP11CKEWI mobil  klíma 3,2 kW, Orion OSPL – 18600IN split klíma 5,2kW), egyre nagyobb igény  mutatkozik a különböző kép- és hang projektorok irányában, ezen fejlesztésre is  szükségünk lenne (EPSON EH – TW610 full HD projektor LG S7 4 hangprojektor), és  10 db új asztalra (a jelenlegiek javíthatatlanok).  Ami pedig a jövőt illeti, igen nagy igény mutatkozik a különböző zenés-táncos  rendezvényekre; ezen programokhoz viszont elengedhetetlen asztalaink (30 db) teljes  körű cseréje, ill. ezen rendezvényekhez kötődő egyéb műszaki-technikai eszközeink  fejlesztése (pl. hűtőszekrény, vagy egy új vetítővászon, mert a régi teljesen  elhasználódott).  Ugyanakkor az előírtaknak megfelelő számú székkel, asztallal, illetve  polcrendszerrel, prezentációs, és audiovizuális anyagok lejátszására  alkalmas eszközökkel, számítógépekkel (internetes kapcsolat)  rendelkezünk.  1.3. A KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKA ANYAGI FELTÉTELEI A 2020. évi költségvetés főbb sarokszámai:  Önkormányzati támogatás    Saját bevétel Személyi juttatások Összesen: 10. 545.000,-      200.000,- Személyi juttatások összesen: 10.745e Ft Járulékok:  Összesen:    1.791.000,-      174.000,- Munkaadót terhelő járulékok összesen: 1.965e Ft Dologi kiadások  Összesen:       367.000,-   1.336.000,- Dologi kiadás összesen: 1.703e Ft  Egyéb működési célú kiadás:      190.000,- Beruházások: 811.000,- Összes kiadás  15.414e Ft Bevételeink tagdíjbevételekből, jegybevételekből, az intézmény termeinek éven  belüli és eseti bérbeadásából származnak.  Működési bevételek: 1.900e Pénzmaradvány: 10e Irányítószervi támogatás: 13.504e Összes bevétel: 15.414e Ft A 2019. évben hosszú idő után túl tudtuk teljesíteni bevételi tervünket (118%).  2020-ban még több terembérletet szeretnénk realizálni, mely által még tovább tudnánk  bevételeinket növelni.  1.4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Személyi feltételeink 2018-ban és 2019-ben gyökeresen átalakultak: 2018.  július 1-vel (39 évet követően) új személyt neveztek ki az intézmény élére; a  korábbi igazgató ezt követően még 4 hónapig népművelőként dolgozott tovább, majd  november 1-vel, öregségi nyugdíjba vonultával helyére új szakalkalmazottat vettünk  fel. Ennek megfelelően a Bálint Sándor Művelődési Házban két felsőfokú  közművelődési szakképzettséggel rendelkező munkatárs dolgozik, akik  mindenben segítik, felügyelik, vagy éppen mentorálják szolgáltatásaink mennyiségi-  minőségi teljesítését. 2019. február 1-jével pedig a korábbi gondnok-takarító is  megkezdte nyugdíj előtti felmentési idejének a kitöltését, helyébe szintén új dolgozó   került, akit május 1-vel véglegesítettünk is. A feladatokat illetően azonban a helyzet  változatlan: a két szakmai munkatárs és az egy fő gondnok-takarító végzi el az összes  fölmerülő feladatot, esetenként takarítást, rakodást, berendezést, illetve közösségeink  tagjai és látogatóink társadalmi munkában; udvarunk karbantartása is így fog  megtörténni ebben az évben is.  A személyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.  2. A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE 2.1. AZ INTÉZMÉNY RENDSZERES MŰVELŐDÉSI FORMÁI 2.1.1. ALKOTÓ MŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGEK Albatrosz Play Back Színház A társulat 2010 szeptemberében alakult a 2008-tól működő KRÉTA-KÖR önfejlesztő  csoportból. Miután megismerték a playback-színjátszás dramatikus technikáit, sok-sok  gyakorlás, próba, tapasztalatszerzés után jutottak el addig, hogy nemcsak saját  történeteiket fejezik ki színpadon, hanem bárkiét, aki kíváncsi az előadásaikra. Mintegy  30 előadás és jó néhány tréning és egyéb képzés van mögöttük. Szakmai mentoruk,  segítőjük Kiss György Ádám. Művelődési házunkban még 2015-ben találtak otthonra;  2017. március 30-án sikeresen mutatkoztak be az Újszegedi Nyugdíjasklubban.   Csoportjuk nyitott, működésébe bárki betekinthet. Szombatonként 14.30 órakor  kezdődő foglalkozásaikra várják mindazokat, akik érdeklődnek az improvizáción alapuló  színjátszás iránt és/vagy van megjelenítésre alkalmas történetük, amit szívesen  elmesélnének és látnának színpadon megelevenedni.  A csoport vezetője: Bábáné Sándor Ildikó.  Dél-alföldi Harmonika Barátok Egyesülete  2010-ben intézményünk kezdeményezésére alakult meg a Dél-alföldi Harmonikabarátok  Klubja, mely két és fél év kitérő után 2015 augusztusától ismét intézményünkben  működik. Havi két alkalommal tartanak foglalkozásokat: a hónap második péntekjén  hangszeres önképző összejövetelre, a hónap utolsó péntekjén pedig klubnapra jönnek  össze. 2016. január 29-én egyesületté alakultak. „Tavasszal a harmonika is nyílik”  címmel harmonikaparádéra készülünk (05.23.), a X. Dél-alföldi Harmonikafesztivált  pedig idén október 17-én rendezzük meg a Bálint Sándor Művelődési Házban.  Az egyesület elnöke: Bakos József.  Gospel Train Kamarakórus  Az együttes immár kilenc éve működik intézményünkben. E művészeti együttesünk  műsora gospelekből, spirituálékból áll. Próbáit keddenként 16.30-tól tartja.  Művészeti vezető: Akócsiné Szabó Adrienn.  Szegedi Színfoltvarrók  E kiváló művészeti csoport immáron hagyományosnak mondható évenkénti közös  tárlatát 2016-tól kezdve minden év decemberében rendezték meg, s mindig a Bálint  Sándor Művelődési Házban; azonban jelezték, hogy a tavalyi évtől kezdve a téli tárlat  helyett tavasszal szeretnének kiállítani. Alkotásaik a magyar színfoltvarró (patchwork)  műfaj legkiemelkedőbb darabjai. A csoport létszáma gyarapodóban van, néha kezd  szűkössé válni foglalkozási helyszínük (hetente egyszer, csütörtökön délelőtt találkoznak  a Bartók Béla teremben).  Csoportvezető: Biacsi Marietta.  Tegzes Miklós Irodalmi Kör  A művelődési ház saját szerkesztésű irodalmi estjeinek bemutatásában közreműködő  vers- és prózamondók alkotó közössége. A közreműködésükkel tervezett irodalmi estek:  Költészetünk-évszázadaink-2020; A szegedi vers ünnepe - 2020; „Mindenütt otthon” –  Váci Mihály-est; „Csillagegyensúly” – Tóth Eszter-est; A szegedi dráma és próza ünnepe  - 2020. A csoport művészeti vezetője: Kiss Ernő. Újszegedi Kamarazenekar Baráti Köre Egyesület  Együttesünk 2020-ben elérkezik megalakulása 40. évfordulójához. Ezen kerek évforduló  jegyében terveztük meg az egész évre vonatkozó programjainkat: Májusi és adventi  hangversenyünk programját is. Legnagyobb gondunk - továbbra is - az utánpótlás  hiánya: mélyhegedűszólamunk csak alkalmilag létezik.  Az egyesület elnöke: Buzás Szilárd, művészeti vezető, karmester: Kiss Ernő.  Vántus István Társaság Közhasznú Egyesület  A Vántus István Kortárszenei Napok vezető szervezője a 22 éves társaság; műhelye pedig a Bálint Sándor Művelődési Ház, mint a Vántus-társaság székhelye és titkársága. 2020-  ban a Vántus-napok 50. évfolyamának a szegedi önkormányzattal és az SZTE  Zeneművészeti Karával történő közös megrendezésén kívül a kortárs zene  népszerűsítésére kívánja a társaság helyezni a hangsúlyt, ezt elsősorban kortárszenei  rendhagyó ének-zene órák szervezésével igyekszik teljesíteni. A társaság elnöke: Hollós Máté Erkel–díjas zeneszerző, titkára: Kiss Ernő.  2.1.2. RENDSZERES MŰVELŐDÉSI FORMÁK  Bujinkan Budo Taijutsu - Ninjutsu  Új közösségeink egyike, mely az önvédelem alapjait a ninjak tradicionális  szellemiségével ötvözi. Hétfőnként és szerdánként 18.15 órakor kezdődő  foglalkozásaikra a harcművészetek és a tradicionális japán kultúra iránt érdeklődőket  várják. Az edzéseket vezetik: Nagy Benedek és Kosztolányi Péter. Etka-jóga-tanfolyam A 2013 tavaszán újra indult jógatanfolyam az Etka-jóga Nemzetközi Egyesület  módszerei alapján építi fel foglalkozásait; a tanfolyam létszáma ez év elejére 25 főre  emelkedett. Foglalkozásaikat keddenként és péntekenként de. 9.00 órától tartják.  Tanfolyamvezető: Andrássy Éva. Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete (KKDSZ)  Csongrád Megyei Titkári Tanácsa  A KKDSZ csongrád megyei tagozatvezetőit és alapszervezeti titkárait tömöríti vezető  grémiumba, melynek élén a megyei elnök áll. Fő munkaformája a megyei értekezlet, de  szervezett már gyermeknapot és nyugdíjas-találkozót is. Az egyértelműen szakszervezeti  teendők egyeztetésén túl a könyvtári, közművelődési, levéltári és múzeumi szakmai  területek évek óta kiválóan működő koordinációs fóruma.  A KKDSZ megyei elnöke: Kiss Ernő.  Magyar Bioépítészeti Egyesület  Idén érkezünk el a XXIII. Újszegedi Bioépítészeti Napokhoz, melynek már intenzíven  folyik szervezése Monostory Péter egyesületi elnök kitartó munkájával, aki  tizennyolcadik alkalommal generálja a sorozatot.  Az egyesület elnöke: Monostory Péter. Újszegedi Nyugdíjasklub  Intézményünk legnagyobb létszámú közössége: tagjainak száma mindig 110 fő körül  van; 36 éve működik folyamatosan. Tagjai aktívak, igénylik az értékesebb  rendezvényeket; a klub élén a tagok közül választott klubtanács áll. Heti egy alkalommal  tart foglalkozásokat, melyeken mindig vannak programok (előadások, filmvetítések,  irodalmi műsorok, délutáni bálak), e programok többsége szerepel éves szolgáltatási  tervünkben is. A szegedi nyugdíjasklubok közül egyedül az újszegediben működik  nyugdíjas mozi, mely filmtörténeti művész moziként működik évtizedek óta, a bevezető  előadásokat szinte mindig Czenéné Vass Mária tartja, rendkívül magas színvonalon.  Immáron 16 éve működik az Újszegedi Nyugdíjasklub „Szivárvány” Dal-és  Versmondó Köre, melyet a klub tagjai alapítottak, s amely énekes és verses  produkciókkal színesíti a klubéletet. Műsorainak sajátossága, hogy a dalokat és a  verseket szerkesztett műsorként adják elő a kör tagjai. 2020-ban több új összeállítást  mutatnak be. A csoport társadalmi vezetője és irodalmi felelőse Szabó Sándorné,  művészeti vezetője és citera-, esetenként zongorakísérője Kiss Ernő.  A klub elnöke: Hevesi Istvánné. 2.1.3. MŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK Az elmúlt évekhez hasonlóan idén januárban is a Hammido Alapfokú Művészeti Iskola  félévzáró kiállításával nyitottuk kiállítási évadunkat. Februárban „A lehetséges  eksztatikus állapota” címmel Fülöp Péter győri fotóművész kiállítását rendeztük meg.  Március 24-én nyitjuk meg az Újszegedi Képzőművészek XX. Tavaszi Tárlatát.  Áprilisban „Mentsük meg együtt a jegesmedvéket” címmel rendezzük meg a XXVIII.  Újszegedi Gyermekrajzkiállítást. Májusban a Szegedi Foltvarrók Tavaszi Tárlatát nyitjuk  meg, a félév a Hammido Alapfokú Művészeti Iskola évzáró kiállításával zárul. Őszi  kiállításainkat Vásárhelyi Lajos szegedi fotográfus tárlata nyitja meg, ezt követi Ottlecz  Anna festőművész kiállítása, majd pedig a tavalyi évhez hasonlóan ismét ősszel  rendezzük meg a Szegedi Szépmíves Céh Őszi-Téli Tárlatát. 2.1.4. ISMERETTERJESZTÉS Legjelentősebb ismeretterjesztő rendezvényünk - kiállítással, előadássorozattal -  immáron húsz éve az Újszegedi Bioépítészeti Napok sorozata, október hónap első  felében. Májusban két, várhatóan nagyon népszerű ismeretterjesztő kiállítás is lesz  intézményünkben: a hónap első napjaiban vasúti terepasztal kiállítás, a hónap utolsó  hétvégéjén pedig retro számítógép kiállítás. A legtöbb ismeretterjesztő rendezvényre az  Újszegedi Nyugdíjasklub programjai közt kerül sor: orvosi, pszichológiai, hitéleti, zenei  előadásokra és útibeszámolókra egyaránt. Szintén idesorolandók a kiállítások megnyitói,  sőt a Tegzes Miklós Irodalmi Kör rovatában és a műsorok közt egyaránt feltüntetett  Költészetünk-évszázadaink-2020 c. rendezvény is, hiszen az azon megszólaló versek  valamennyi szerzőjéről hangzik el rövid ismertető.  2.1.5. MŰSOROK Az elmúlt évtizedek gyakorlata szerint ebben az évben is túlnyomó többségben irodalmi  estekkel és hangversenyekkel várjuk a közönséget. Természetesen van jelentős igény a  szórakoztató műsorokra is, de már a közepesebb produkciók is a költségvetésünket  jelentősen meghaladó ráfordításokat igényelnének. Emellett változatlan nagy a  programdömping városunkban, mellyel képtelenek lennénk versengeni. Irodalmi  estjeink csaknem teljes mértékben saját szerkesztésűek és állandó előadókkal (Tegzes  Miklós Irodalmi Kör) szólalnak meg (ebben az évben — az elmúlt évhez hasonlóan — 10  esttel készülünk, ez - talán - egyedülálló városunkban). Az Újszegedi Kamarazenekar  ebben az évben a szokásosnál többször lép a közönség elé; mint már jeleztük, az SZTE  Zeneművészeti Karával közösen továbbra is rendezünk igen értékes hangversenyeket.  Vannak mindezek mellett hosszabb-rövidebb műsorok a Nyugdíjasklub egyes  rendezvényein is (nőnap, aranycsütörtök), s meg ne feledkezzünk a Dél-alföld  Harmonikabarátok fesztiváljairól. Az időnkénti egyéb szórakoztató műsorok kevésbé  vannak jelen rendezvénykínálatunkban (kellemes ajándék volt számunkra a Nőnapi  Zenés Forgatag), csakúgy, mint a gyermekprogramok, amelyek száma  megháromszorozódott az elmúlt év során.  2.1.6. TÁNCOS RENDEZVÉNYEK  Egyedi szervezésű és alkalmi közönségre épülő táncos és szórakoztató rendezvények  (disco, vacsorás bálak, szilveszter stb.) nincsenek intézményünkben, művelődési házunk  erre több szempontból sem alkalmas: nincsenek kiszolgáló létesítmények (konyha,  állandó büfé) és nagytermünkben folyamatosan vannak kiállítások, értékes  műtárgyakkal. A Nyugdíjasklubban havonta egyszer van fehérasztalos, zenés-táncos  összejövetel különféle elnevezésekkel (szeptemberi vigalom, szüreti bál, pótszilveszter,  farsangi bál, áprilisi dáridó, juniális a liget szélén), mindig megtartjuk a tradicionális,  csaknem kilencvenéves Erzsébet-bálat, de részben táncos rendezvény a nőnapi  ünnepség és az aranycsütörtök is. Intézményünkben talált otthonra másfél évtizede az  újszegedi katolikus közösség farsangi bálja, és a Szeghy Endre Alapítvány bálja is.  2.1.7. EGYÉB MŰVELŐDÉSI ÉS SZÓRAKOZÁSI ALKALMAK Az eddig felsorolt programokon, rendezvényeken kívül a mindennapi élet kultúrájával  kapcsolatos rendezvényeket szorgalmazzzuk a jövőben is - e területen intézményünknek  39 éves tradíciói vannak (1981 januárjában rendeztük meg először a Magánlakás-’81 c.  komplex, egyhetes rendezvényt), mára ezt a legmagasabb szinten a bioépítészeti napok  teljesítik. Kiemelt jelentőségűek még az egészségkultúrával, mentálhigiénével  összefüggő előadások, nem utolsósorban pedig a lakóterületi információk átadása, ill. a  fejlesztésekről szóló tájékoztatás.  2.1.8. KÖTETLEN FORMÁK, SZOLGÁLTATÁSOK Kisméretű előcsarnokunk csak a rendezvények előtti rövid várakozásra alkalmas;  teltházas programok esetén pedig épp csak a közönség átvonulására. Folyamatoson  igyekszünk  azonban esztétikusan berendezni ezen helyiségünket, itt van Újszeged  tegnap és ma c.  kiállításunk, több műtárggyal is díszítjük (Kalmár Márton Bálint  Sándor-mellszobra, Papp György Bartók- és Kodály-grafikája), faliújság, információs  szekrény és pult szolgálja az érdeklődőket. Munkatársaink igyekeznek a szó szerinti és  intenzív PR–t gyakorolni, azaz valamennyi hozzánk betérőt legjobb tudásuk szerint  tájékoztatni, adott esetben nemcsak a művelődési ház, hanem minden szegedi kulturális  intézmény programjairól. A művelődési ház havi műsorlappal tájékoztatja az intézmény  tevékenységéről. Saját honlappal rendelkezünk (www.balintmuvhaz.hu), fenn vagyunk a  Facebook-on.  2.1.9. KÜLSŐ SZERVEK TEVÉKENYSÉGE Bevételeink túlnyomórészt terembérlőink, mint külső szervek tevékenységéből adódnak.  Amennyire lehetséges, szelektálunk bérlőink között. Szívesen adunk otthont az oktatási  intézmények hozzánk kihelyezett rendezvényeinek, ünnepségeinek, melyeket közös  eseményeknek tekintünk, s természetesen mindazokat a programokat is, melyek a jelen  munkatervben — pl. a táncos rendezvények, szórakoztatás c. alfejezetben — már fentebb  szerepeltek. Az intézményünket székhelyül választó, az intézményünkben működő  egyesületek nem számítanak külső szerveknek, valamennyi székhelyhasználati engedély  és együttműködési megállapodás alapján működik művelődési házunkban.  2.3. AZ INTÉZMÉNY NAPI, HETI, ÉVES MŰKÖDÉSI RENDJE, NYITVATARTÁSA Törzsnyitvatartásunk a következő: kedd: 8.00-18.00-ig, szerda-péntek: 8.00-  19.00-ig, szombat: 10.00-18.00-ig. Vasárnap és hétfő szünnap, külön igény, vagy  terembérlet esetén igény, ill. szerződés szerinti nyitvatartással. E működési rendet a  hirdetőablakunkban is feltüntettük; a nyári időszakban változó intervallumokkal napi  négyórás ügyeleti nyitvatartással működünk, ugyanebben az időszakban technikai nyári  szünetet tartunk (ekkorra tervezzük a kisebb festéseket, felújításokat); december utolsó  két hetében téli szünet van. Intézményünkben éjjel-nappali üzenetrögzítős-faxos telefon  működik; üzemel e-mail vonalunk is; munkatársaink lakástelefonszámai vitrinünkben  olvashatóak.  3. A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI 3.1. KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK Közönségkapcsolatainkat, propagandánkat folyamatosan igyekszünk újítani, mert  bár meghívóinkon, a sajtón és az elektronikus médiákon keresztül többezer szegedi  polgárral állunk folyamatos kapcsolatban, ennek hatékonysága nem tűnik kielégítőnek.  Az előrelépés legegyszerűbb eszköze már működő honlapunk; igyekszünk erősíteni a  művelődési ház önkormányzata horizontális működését, ill. állandó közösségeink  intenzív bevonását is valamennyi rendezvényünkbe. Az újszegedi intézmények évekkel  ezelőtt megkezdett találkozóit elsősorban ágazati alapon (újszegedi kulturális és  rendezvényszervező intézmények/szervezetek; újszegedi óvodák; újszegedi iskolák;  újszegedi kollégiumok stb.) kívánjuk folytatni. Meghívó-plakát-alapú propagandánkat a  továbbiakban is fönntartjuk, Újszeged városrész részletes feltérképezése megtörtént:  kijelöltük, milyen pontokon, objektumokban tudunk papíralapú propagandaanyagokat  elhelyezni. Négy évvel ezelőtt áttértünk az elektronikus meghívókra (állandó  meghívottaink több mint kétharmadának e módon küldünk meghívót). Az írott és az  elektronikus média szférájában a Délmagyarország és a Rádió 88 eddig is segítették  munkánkat; igen nagy előrelépést jelentett az Újszeged és a Szegedi Tükör c. lapok  megjelenése.  Megújításra szorulnak igényfelmérési akcióink is: sokkal több energiát kell  szánnunk a közvélemény-kutatásra, ez hangsúlyosan szerepelt ötéves igazgatói  koncepciómban is. Látogatóink összetétele arányosan tükrözi a városrész életkori  megoszlását: nem érezhető egyetlen korosztály túlsúlya sem. Az intézményünkhöz  kapcsolódó társadalmi szervezetek többségét már érintettük korábban, működési  területükkel együtt. Intézményünk részt vesz a szegedi kulturális intézmények az elmúlt  időszakban megélénkült fórumaiban, népművelő kollégáink pedig a Csongrád Megyei  Népművelők Egyesületében is tevékenykednek. 3.2. KAPCSOLATOK MÁS SZERVEKKEL Művelődési házunk nyitott, befogadó intézményként tételezi magát: az otthont  kereső programok esetében is szívesen vállalja az aktív közreműködést - mint ezt már  korábban leírtuk. A szegedi önkormányzat által fönntartott intézmények és azok  társadalmi szervezetei korábban ingyenesen vehették igénybe épületünket és  szolgáltatásainkat, különösképpen a három újszegedi iskola, a Csonka János  Tagintézmény és az öt újszegedi óvoda, a változások - az iskolákra és a Csonka János  Tagintézményre vonatkozó államosítás - ellenére e tradíciót fönntartjuk. Valamennyi  szegedi művelődési házzal élő és jó a kapcsolatunk. 2008. júliusa óta különösen  intenzíven működünk együtt a szegedi önkormányzat fenntartásában működő hat  lakóterületi művelődési házzal és a Szent-Györgyi Albert Agórával, de jó a kapcsolatunk  az Alsóvárosi Kultúrházzal, ill. ugyanígy a Somogyi-könyvtárral és hálózatával is;  KKDSZ-központként ez az egész megye közgyűjteményi és közművelődési hálózatára  értendő. Az irodalmi élethez ilyen jellegű rendezvényeink és a Szegedi Írók Társaságával  az elmúlt hónapokban intenzifikálódott együttműködésünk, a zeneihez a Vántus István  Társaság Közhasznú Egyesület, az Újszegedi Kamarazenekar, a Dél-alföldi  Harmonikabarátok Egyesülete integrál; a népművelői szakmai körhöz a Csongrád  Megyei Népművelők Egyesülete kapcsol bennünket. Kiváló a kapcsolatunk az újszegedi  római katolikus plébániával, mellyel nemrégiben együttműködési megállapodást  kötöttünk, az újszegedi református lelkészséggel és a Szegedi Zsidó Hitközséggel; az  elmúlt másfél évben egy-egy előadás megszervezése révén kapcsolatba kerültünk a  szegedi görög katolikus, és a szegedi evangélikus lelkészséggel (az evangélikus egyházzal  a kilencvenes évek elején már próbáltunk kontaktust kialakítani), valamint az orosz  ortodox egyházközséggel is. Állandó és rendezvényekben is megtestesülő  együttműködést alakítottunk ki a Pro Musica Zeneiskolával és a Hammido Alapfokú  Művészeti Iskolával, a Szegedi Közéleti Kávéházzal és Vakok és Gyengénlátók Csongrád  Megyei Egyesületével; 1979 óta változatlanul létező kapcsolatunk az SZTE Móra Ferenc  és Hermann Ottó Kollégiumával.  4. A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖNKORMÁNYZATA 2008. május 14-én - országosan egyedülálló módon - az intézmény védnöksége  alatt működő állandó közösségek vezetőiből megalakítottuk a művelődési ház  önkormányzatát, melynek tagjai a mindenkori újszegedi lakóterületi képviselők is. E  koordinációs, véleményező és javaslattevő testület működését külön szervezeti és  működési rend szabályozza, mely a művelődési ház SZMSZ-ének 6. sz. melléklete. 2009-  től kezdve a művelődési ház önkormányzata véleményezte a művelődési ház éves  munkatervét. A testület elnöke 2017 óta Buzás Szilárd, az Újszegedi Kamarazenekar  Baráti Köre Egyesület elnöke, az SZTE Hermann Ottó Kollégiuma igazgatója. Az  önkormányzati üléseken kívül ebben az évben is megszervezzük állandó közösségeink  találkozóját.  Szolgáltatási tervünkben - az elmúlt évekhez hasonlóan - ezúttal is igyekeztünk  pontos dátummal szerepeltetni programjainkat, de - értelemszerűen - fönn kell  tartanunk a műsorváltoztatás jogát is. Reméljük azonban, hogy a jelen munkatervben  leírtakat konzekvensen végre tudjuk hajtani, s reméljük, ehhez elnyerjük idén is  fenntartónk, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - a pénzügyi alapokat már  biztosította vonatkozó rendeletében - általános támogatását is.  Szeged, 2020. február 22. Jáger Richárd       igazgató