Kezdőlap Programok Vásárok Közösségeink Galéria Kapcsolat Rólunk Statisztika Munkaterv Statisztika
Bálint Sándor Művelődési Ház Státusz: Végleges (országos feldolgozó központ) 2020 Alapadatok Az adatszolgáltató szervezet teljes neve: Bálint Sándor Művelődési Ház   Intézményazonosító: 10034985   Az adatszolgáltató székhelye: 6726 Szeged Temesvári körút 42.   Vezetõjének neve: Jáger Richárd   Telefon: 62432578  Fax: 62432578   E-mail címe: balint.muvhaz@int.ritek.hu  Honlap címe: balintmuvhaz.hu Adószám (elsõ 8 jegy): 15484794 Mûködési módja: működő   Mûködés jellege: egész évben   Az egész évben mõködõk közül a mûködési nyitvatartási idõ heti óraszáma: 53   Gazdálkodás módja: nem önálló   Fenntartó típusa: települési önkormányzat   Szervezet típusa: közmûvelõdési intézmény   Szakmai vezetõ: Jáger Richárd   A tevékenységet ellátó szervezet adatai   1. A tevékenységet ellátó szervezet önállóan működő közművelődési intézmény   A gazdálkodás jellemzõje a meghatározó támogatási források szerint   1. A gazdálkodás jellemzõje a meghatározó támogatási források szerint állami/önkormányzati fenntartói támogatással   A tevékenységet ellátó többfunkciós helyiségek száma: 3 A tevékenységet ellátó önálló, egyfunkciós helyiségeinek száma: 0 A szervezethez kötõdõ, de a székhelytõl külön mõködõ egységek, fiókintézmények (telephelyek) száma: 0 A tevékenységet ellátó szervezet címén, székhelyként bejegyzett intézmények, társadalmi, gazdasági szervezetek száma: 4 Az épület hasznos alapterülete (m2-ben) Az épület hasznos alapterülete (m2-ben) 1. A tevékenységet ellátó szervezet mûködtetésében és használatában lévõ épületek alapterülete 408 2. - ebbõl közmûvelõdési tevékenységre hasznosítható alapterület 368 Közmûvelõdési tevékenységre hasznosítható alapterületbõl tartós használatra átengedett terület (m2-ben): 0 Munkaügyi létszámadatok Munkakör Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók Vállalkozók Önkéntes segítõk, egyéb Összesen 4. oszlopból közalkalmazott 8. oszlopból mûvészeti csoport-, szakkör-, klubvezetõ Teljes munkaidõs Részmunkaidõs részmidõs átszámítva Együtt -ebbõl vezetõ 1. 2. 3. 4.=1.+2. 5.(4.-bõl) 6. 7. 8.=4.+6.+7. 9. 10. 1. Felsõfokú végzettséggel rendelkezõk szakmai munkakörökben közmûvelõdési szakember 2 0 0 2 1 0 0 2 2 0 2. közmûvelõdési munkát közvetlenül segítõk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. közmûvelõdési munkát segítõ egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Együtt (1.+2...+3.) 2 0 0 2 1 0 0 2 2 0 5. Felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõk szakmai munkakörökben közmûvelõdési szakember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. közmûvelõdési munkát közvetlenül segítõk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. közmûvelõdési munkát segítõ egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Együtt (5.+6.+7.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Szakmai munkakörben Összesen (4.+8.) 2 0 0 2 1 0 0 2 2 0 10. Egyéb (nem szakmai) munkakörökben (bármilyen végzettséggel, beleértve a felsõ vagy középfokú végzettséget is) gazdasági, ügyviteli alkalmazott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. mûszaki, fenntartási 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. egyéb 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 13. Együtt (10.+11.+12.) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 14. Mindösszesen (9.+13.) 3 0 0 3 1 0 0 3 3 0 15. -ebbõl közalkalmazott 3 0 0 3 1 Pénzügyi adatok Bevételek 1. Mûködési bevétele:  1 187 ezer Ft   2. - ebbõl jegy-, részvételi- , tagdíj-bevétel:  105 ezer Ft   3. Felhalmozási és tõkejellegû bevételek: 0 ezer Ft   4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök: 14  367 ezer Ft   5. -ebbõl irányító, fenntartó szervtõl kapott támogatás: 14 367 ezer Ft   6. -ebbõl pályázati támogatás: 0 ezer Ft   7. =ebbõl EU-s forrásból kapott támogatás: 0 ezer Ft   8. Egyéb bevételek: 11 ezer Ft   9. Bevételek összesen: 15 565 ezer Ft   Kiadások   10. Személyi juttatások: 11  219 ezer Ft   11. Munkaadókat terhelõ járulékok: 1 918 ezer Ft   12. Dologi kiadások: 833 ezer Ft   13. Felújítási kiadások: 0 ezer Ft   14. Felhalmozási kiadások: 0 ezer Ft   15. Egyéb kiadások: 1 412 ezer Ft   16. Kiadások összesen: 15 382 ezer Ft   17. A kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegû kiadások:  459 ezer Ft   A támogatásokból elõzõ évi pénzmaradvány: 0 ezer Ft Rendszeres mûvelõdési formák - Alkotó mûvelõdési formák Alkotó mûvelõdési formák Közösségek száma Tagok éves átlagos száma Éves foglalkozások száma Éves bemutatkozások száma 15 év alatti 15-29 éves 30-59 éves 60 év fölötti Összesen Mõvészeti csoportok 1. 2. 3. 4. 5. 6.=2+...+5. 7. 8. 1. Színjátszó-, drámacsoport, vers- és prózamondó csoport 2 0 1 9 2 12 54 8 2. Bábcsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Klasszikus- és moderntánc-csoport, társastánc 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Képzõ- és iparmûvészeti csoport 1 0 0 5 7 12 42 1 5. Fotó-, film-, videocsoport 1 0 5 9 0 14 42 2 6. Kórus, énekkar 1 0 8 1 0 9 42 2 7. Könnyõzenei együttes 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Komolyzenei együttes (szimfonikus, fúvós, kamara, egyéb) 1 0 0 8 8 16 42 2 9. Egyéb amatõr mûvészeti csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Mõvészeti csoportok összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.) 6 0 14 32 17 63 222 15 Rendszeres mûvelõdési formák - Klubok, körök, szakkörök Klubok, körök, szakkörök Csoportok száma Résztvevõk száma összesen Foglalkozások száma összesen Foglalkozások összes óraszáma 1. 2. 3. 4. 1. Nyugdíjas 1 116 42 126 2. Ifjúsági 1 21 42 126 3. Gyermek 0 0 0 0 4. Családi 0 0 0 0 5. Egyéb, érdeklõdési kör szerinti 1 36 21 42 6. Összesen (1.+2.+3.+4.+5.) 3 173 105 294 Rendszeres mûvelõdési formák Rendszeres mûvelõdési formák Csoportok, közösségek száma Résztvevõk, beiratkozottak, tagok száma Foglalkozások, alkalmak száma összesen 1. 2. 3. 1. Rendszeres mûvelõdési formák összesen (10. tábla 24. sor, 11. tábla 6. sor és 14. tábla 10. sorok összege) 9 236 327 Ismeretterjesztés Ismeretterjesztés Résztvevõk száma összesen Foglalkozások, alkalmak száma összesen Alkalmak összes óraszáma 1. 2. 3. 1. Tudományos ismeretterjesztõ elõadások 3 169 37 74 2. Konferencia, tanácskozás 124 1 4 3. Ismeretterjesztés mindösszesen (1.+2.) 3 293 38 78 Táborok (nemzetközi táborok kivételével) Táborok (nemzetközi táborok kivételével) Gyermek Ifjúsági felnõtt vegyes száma résztvevõk száma résztvevõk száma résztvevõk száma résztvevõk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. Összesen 0 0 1 72 0 0 0 0 Kiállítások, mûsorok, rendezvények Kiállítások, mûsorok, rendezvények Alkalmak száma összesen Látogatók / nézõk száma összesen 1. 2. Kiállítások 1. Képzõ- és iparmûvészeti 11 6 717 2. Fotó 2 970 3. Népmûvészeti 0 0 4. Helytörténeti 0 0 5. Mõszaki, természettudományi 1 1 024 6. Egyéb 1 203 7. Kiállítások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 15 8 914 Mõvészeti események 8. Elõadómûvészeti és egyéb mûvészeti rendezvények 26 2 203 9. Film- és videofilm-vetítés 8 577 10. Népmûvészeti rendezvények 0 0 11. Mõvészeti események összesen (8.+9.+10.) 34 2 780 Szórakoztató rendezvények 12. Elõadómûvészeti és mûsoros rendezvények 15 1 361 13. Táncos rendezvény (bál, diszkó) 12 1 442 14. Szórakoztató rendezvények összesen (12.+13.) 27 2 803 Közösségi rendezvények 15. Társadalmi rendezvény, ünnep 0 0 16. Játszóház, kézmõves foglalkozás 0 0 17. Kulturális célú kirándulás 15 288 18. Kézmõves és egyéb vásár, bemutató 0 0 19. Közösségi rendezvények összesen (15.+16.+17.+18.) 15 288 20. Kiállítások, mûsorok, rendezvények mindösszesen (7.+11.+14.+19.) 91 14 785 21. - A közösségi rendezvényekbõl népünnepélyek, falunapok keretében megvalósuló (20.-ból) 0 0 22. - A közösségi rendezvényekbõl fesztiválok keretében megvalósuló (20.-ból) 0 0 Külsõ szervek tevékenysége Külsõ szervek tevékenysége Csoportok száma Alkalmak száma Összes idõtartam (órában) Közönség létszáma, résztvevõk száma Ebbõl külföldi résztvevõ Rendezvények 1. 2. 3. 4. 5.(4.-bõl) 1. Rendezvények összesen 0 53 213 12 780 0 Oktatás, képzés (terembérletben megvalósuló) 2. Iskolarendszerõ képzések 0 0 0 0 0 3. Iskolarendszeren kívüli képzések 4 5 16 264 0 4. Oktatás, képzés összesen (2.+3.) 4 5 16 264 01. Rendszeres mûvelõdési formák* (15. tábla 1. sor): 8 575   2. Ismeretterjesztés összesen (16. tábla 3. sor): 3 293   3. Táborok összesen (17. tábla 1. sor): 72   4. Rendezvények, kiállítások, mûsorok (18. tábla 20. sor): 14 785   5. Szolgáltatások (19. tábla 7. sor): 0   6. Külsõ szervek tevékenysége (20. tábla 1+4. sorok): 13 044   7. Mindösszesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.): 39 769   * (Alkalmak száma osztva a csoportok számával, szorozva a résztvevõk számával.)   A tevékenységet ellátó által kiadott közmûvelõdési ismerethordozók A tevékenységet ellátó által kiadott közmûvelõdési ismerethordozók Címek száma Összes példányszám 1. 2. 1. Újság, hírlevél (papíralapú) 0 0 2. Újság, hírlevél (elektronikus) 0 0 3. Könyv 0 0 4. Egyéb alkalmi kiadvány, módszertani füzet 0 0 5. Videokazetta 0 0 6. Audio CD 0 0 7. Multimédiás CD, DVD 0 0 Reklám-propaganda kiadványok 8. Szórólap, meghívó 38 5 700 9. Plakát 38 1 140 10. Mõsorfüzet 12 3 000 Informatikai ellátottság 1. Internetkapcsolat technológia Kábelmodem, valamilyen DSL technológia   2. Internetkapcsolat sávszélesség 10-100 Mbit/s   3. Van-e saját honlapja? Összetettebb struktúra, rendszeresen frissülõ tartalom   4. Van-e belsõ hálózata (LAN)? Van   5. Hálózatba kötött munkaállomások (számítógépek) száma: 2   6. Nyilvános Internet-terminálok száma: 1   7. Van-e helyben nyilvános Internet elérési pont (pl WiFi hotspot)? Van   8. Saját, nyilvánosan elérhetõ digitalizált tartalom, szakmai adatbázis Nincs   9. Rendelkezik-e informatikai szakszemélyzettel? Nincs   10. Honlap látogatottság (egyedi látogató/nap): 11-100   11. Ha rendelkezik saját honlappal, az akadálymentes-e (vakbarát)? Nem   12. Ha rendelkezik saját honlappal, annak van-e mobiltelefonra optimalizált verziója? Nem   13. Rendelkezik-e saját híreinek, adattartalmainak publikálására szolgáló mobil alkalmazással? Nem